Hverdagslivet på Jevnaker under 2. verdenskrig

Gudmund Bakke vil gi oss et innblikk i vanlige folks hverdag i krigsårene.
Etter kapitulasjonen i 1940 var hele landet i sjokk og sorg.
Mange hadde fått føle krigens redsler, ikke minst her i distriktet.
Mye er sagt og skrevet om felttoget og det som skjedde der, men hvordan var hverdagen i krigsårene?
Ringerike og Jevnaker hadde stort nærvær av tyske styrker under hele krigen, noe som ikke minst skyldes bygging av Eggemoen flyplass, og det store ammunisjonslageret i Mosmoen på Jevnaker. Mangel på mat og andre livsnødvendigheter samt uvisshet og frykt for hva framtida ville bringe, er stikkord.

Inngangsbillett kr 50,-.
Kaffe- og kakeservering, utlodning.
Arrangør: Jevnaker Historielag og Ringerike Kirkeakademi.
Møtet er åpent for alle interesserte.

Arrangementet er ferdig.

QR-kode