Hva påvirker demensutvikling? resultater fra HUNT-undersøkelsen

Foredrag av lege, førsteamanuensis og forsker ved HUNT forskningssenter Håvard Skjellegrind

Håvard Skjellegrind er utdannet lege i ved Universitetet i Oslo 2008, og fullførte en doktorgrad i
nevrokirurgi i 2016. Siden 2013 har Skjellegrind jobbet som fastlege, først i Malm og senere ved
Sjøsia legekontor i Steinkjer. Han ledet eldre-satsingen HUNT4 70+ fra 2016 og har siden 2019 vært
førsteamanuensis ved NTNU, med undervisning av legestudenter og forskning på aldring og eldres
helse ved HUNT forskningssenter i Levanger.
Skjellegrind vil holde et foredrag om demens, hva vi kan gjøre for å redusere risiko for
demensutvikling og hvordan vi utreder og behandler personer med demens i dag. Hva har HUNTundersøkelsene lært oss om demens, og hvordan bruker vi HUNT til å komme nærmere svar på
demens-gåten. Kan infeksjoner være involvert i utvikling av demens?

Dato

02 mai 2023
Utløpt!
QR-kode