Hva er da et menneske? -om tros- og livssynspolitikk

Sturla J. Stålsett – professor i diakoni, religion og samfunn på MF Vitenskapelig høyskole ledet utvalget som leverte NOUen «Et livssynsåpent samfunn» (NOU 2013:1) som var grunnlaget for Stortingets vedtak om en ny lov for tros- og livssynssamfunn i 2021.

 

Tros- og livssynspolitikk handler ikke først og fremst om «særinteresser», men om de store verdispørsmålene som berører alle, for eksempel teknologiens utfordring av menneskets plass og verdi. Det er derfor nødvendig med en tros- og livssynspolitikk som både er aktivt støttende og likebehandlende, sier Sturla Stålsett.

Dato

09 okt 2023
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Sted

Bragernes menighetshus
QR-kode