Haugianerne

Trygve Riiser Gundersen er forlagsredaktør, forfatter og kritiker og har arbeidet med haugianerne og 1700-tallets kulturhistorie i en årrekke. Foredraget presenterer hans nye bok: Haugianerne. Enevelde og undergrunn. Gundersen tar oss med til samtida vekkelsen tilhørte. Hva var egentlig haugianismen? Hvilken virkelighet sprang ut den av? Hva var staten og embetsmennene redde for da Hauge ble arrestert i 1804? Hvor har denne redselen blitt av siden?

 

Dato

02 - 23 nov 2021
Utløpt!

Tid

19:30 - 21:30

Etiketter

Foredrag
Kategori
QR-kode