Freds- og forsoningsarbeid

Foredrag ved Arne Sæverås, seniorrådgiver med ansvar for Kirkens Nødhjelps fredsprogram.

I forbindelse med at Kirkens nødhjelp fyller 75 år i år, har vi invitert Arne Sæverås som jobber som faglig rådgiver for KNs arbeid med fred rundt omkring i verden. Han vil gi oss et innblikk i hvordan en nødhjelpsorganisasjon også jobber fredsbygging.  En sentral del av dette arbeidet er fredsbygging samarbeid med lokal kirker og religiøse aktører i fredsbyggings arbeidet.

Den 8. november vil vi få en introduksjon av KN som en fredsorganisasjon, og herunder muligheter og utfordringer knyttet til fredsarbeid gjennom religiøse aktører. Arne vil dele eksempler på dette fredsarbeidet fra de siste par årene i Etiopia.
Vi samarbeider med Misjonsutvalget i Kroer og Ås om denne kvelden.  De vil informere kort om sitt misjonsprosjekt i Etiopia.

Dato

08 nov 2022
Utløpt!

Tid

19:30 - 21:30

Etiketter

Foredrag
Kategori
QR-kode