Folkekirke i endring

Samfunnet er i stadig endring, og det betyr også endring for kirka. Samfunnet blir mer mangfoldig og pluralistisk, statens og institusjonenes roller endres, og medier og teknologi endrer måten vi kommuniserer på. Noen mener at religionen får stadig mindre plass i samfunnet, mens andre mener at økt mangfold og pluralisme kan bety nye muligheter for tro. Hva betyr disse samfunnsendringene for Den norske kirke, og hva er veien framover for en folkekirke som kanskje ikke har et flertall av folket som medlemmer?
Marta Axner Ims er vår sokneprest i Ringsaker menighet. Hun har en doktorgrad i religionssosiologi, og har blant annet studert religiøse aktørers plass i svensk avisdebatt og temaer om religion i medier og offentlighet.

Dato

06 sep 2021 - 02 nov 2021
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Kirkesenteret, Moelv
Kirkesenteret, Moelv
QR-kode