ANNE CATH. VESTLY – Å SE VERDEN MED BARNEØYNE

Ingen norsk forfatter har preget barnelitteraturen så dypt og
så lenge som Anne Cath. Vestly. Hun insiterte på å se verden
slik barn ser den; tett på samtiden, men også tett på sin egen
sterke og dramatiske oppvekst. Selv var hun et flyttebarn
som stadig ble revet opp og brakt til nye bosteder. Nettopp
barns bomiljøer, og deres slit og kreativitet når det gjelder
omstilling, er et viktig tema i hennes bøker. Med barnlig
fantasi og lekenhet skapte Anne Cath. Vestly en særegen
magisk realisme. Høsten 2022 kommer endelig biografien
om henne ført i pennen av Tønsbergs egen Anne Helgesen.
Helgesen viser oss hvordan levd liv og forfatterskap
henger sammen hos denne sårbare og samtidig sterke
kulturpersonligheten, som ga flere generasjoner av barn
noen å se opp til. Anne Cath. Vestly viser oss storheten i de
små. Budskapet hennes er fremdeles like aktuelt.

Dato

25 apr 2022
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Solvangkirken
Solvangkirken
QR-kode