Ære, før og nå

Hva har 1200-tallets Island med guttegjenger i dagens
Oslo å gjøre? Silje Dragsund Aase har svaret: Ære. Hun
har sammenlignet æresbegrepet i disse to gruppene, og
funnet en rekke likheter, men også forskjeller, i hvordan
idealer omkring ære påvirker hverdagen. Maskuline
idealer skaper et miljø hvor vold og lojalitet er viktige
ingredienser. Kan kunnskap om middelalderens ættesamfunn
kaste lys over utfordringer vi møter i dagens samfunn?

Dato

09 nov 2021
Utløpt!

Tid

19:30 - 21:30

Etiketter

Foredrag
QR-kode