Å være gammel i dagens og morgendagens samfunn

Siren Eriksen er professor og fagsjef kognisjon og demens på Nasjonalt senter for aldring og helse og professor ved Lovisenberg diakonale høyskole.

 

Den norske befolkningen blir eldre. Som en følge av det, får flere i samfunnet vårt aldersrelaterte tilstander som demens, og det blir flere som vil trenge støtte, hjelp og pleie. Samtidig er det en mangel på personer som kan yte omsorg, både faglærte og ufaglærte. Hva kan samfunnet gjøre? Hva slags muligheter og løsninger finnes i dag og i morgen? Hvordan kan vi sikre at alle får en verdig alderdom?

Dato

13 nov 2023
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Sted

Bragernes menighetshus
QR-kode